Datele asociației

Datele asociației

ROMANIAN HOSTELLING - ASOCIAŢIA PENTRU DRUMEȚII ȘI TABERE DE TINERET” .

 

Președinte: Volker Reiter

Nr. telefon 0722 251 307

Email: office@hostelling.ro, vreiter@hostelling.ro

Sediul Asociaţiei - România, localitatea Sighișoara, str. Ilarie Chendi nr. 62, jud. Mureș

C.I.F. 33662365